Hogere waarden Wet geluidhinder bouwlocatie Westweg Geersdijk

Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder hebben burgemeester en wethouders van Noord-Beveland op dinsdag 20 februari 2024 voor de locatie Westweg Geersdijk (deze locatie loopt mee in het bestemmingsplan ‘Veegplan ontwikkellocaties Noord-Beveland) hogere geluidswaarden vastgesteld ten behoeve van realisatie van vier nieuwbouwwoningen op deze locatie.

 

Geen zienswijzen ingediend

Vanaf maandag 23 oktober 2023 tot en met maandag 4 december 2023 lag het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor de ontwikkellocatie Westweg in Geersdijk ter inzage. Er zijn geen zienswijzen ingediend.


Inzage stukken

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke (alleen op afspraak). Het vaststellingsbesluit kunt u hieronder downloaden.  


Beroep

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende een termijn van 6 weken ter inzage; van maandag 11 maart tot en met maandag 22 april 2024. 

Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot het college van burgemeester en wethouders hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.