Omgevingsvergunning, Aanvraag

Omgevingsvergunning, Aanvraag

Vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Meer hierover vindt u bij 'omgevingsvergunning, vergunningvrij'. Let op: bij recreatiewoningen op recreatieparken zijn veel minder bouwwerkzaamheden vergunningvrij dan bij woningen bedoeld voor permanente bewoning.

Wat moet ik doen?

U moet 1 of meer tekeningen (voorzien van maatvoering en op schaal) laten zien met daarop onder andere de volgende informatie:

  • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
  • de bestemming van de ruimten en gebouwen
  • lengte- en dwarsdoorsneden
  • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
  • principedetails, dat zijn gegevens over het uiterlijk van het gebouw
  • materiaallijst en kleurschema's
  • een tekening van hoe het er nu uit ziet
  • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
  • wanneer er ook een technische vergunning nodig is dan dient er informatie aangeleverd te worden waaruit blijkt dat er voldaan wordt aan het Besluit bouwwerken leefomgeving.

U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Zorg ervoor dat de bestanden niet bewerkt kunnen worden ('alleen lezen' of 'read-only' bestanden).

Wat kost het?

De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Contactgegevens

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket.
Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket een vergunningcheck doen. Voordat u een vergunning aanvraagt adviseren wij u om eerst een concept verzoek in te dienen bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.