Omgevingsvergunning, Vergunningvrij

Omgevingsloket

Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Er zijn altijd voorwaarden verbonden aan het bouwen zonder omgevingsvergunning. Twijfelt u of u uw bouwproject zonder omgevingsvergunning kunt starten? Op de website van het Omgevingsloket kunt u de check doen. U kunt het ook aan de gemeente vragen.

Als u denkt wel een omgevingsvergunning nodig te hebben, kijk dan bij 'omgevingsvergunning, aanvraag' voor meer informatie.

Hoe werkt het?

Ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving en het burenrecht.

  • Het Besluit bouwwerken leefomgeving: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.