Omgevingsvergunning, Welstandsadvies

Welstandsadvies

U moet een positief welstandsadvies krijgen van de welstandscommissie om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de redelijke eisen van welstand voldoen. Dit zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. De welstandscommissie kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de welstandscommissie in het welstandsadvies.

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen als u al een aanvraag heeft ingediend. De welstandscommissie toetst een keer in de twee weken alle ingediende bouwplannen aan de welstandsnota.

Hoe werkt het?

De welstandscommissie geeft advies tijdens de welstandsvergadering over uw bouwplan. U hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.

Data welstandsvergaderingen

De aanvragen of schetsplannen die de dinsdag voor het geplande overleg zijn ingediend worden behandeld in de daaropvolgende welstandsvergadering. De vergaderingen vinden plaats in de even weken op vrijdag.

Wanneer er zeer vele bouwplannen zijn ingediend kan het zijn dat het de behandeling langer duurt en dat uw bouwplan pas in een volgende welstandsvergadering zal worden behandeld.