Onthulling informatieborden pilot zoetwaterbassins

Op 5 april onthulde wethouder Van der Maas een van de twee informatieborden die meer informatie geven over zoetwaterbassins en hun landschappelijke inpassing. Voor de landbouwbedrijven is de opvang van zoetwater belangrijk in een zoutrijke omgeving. De aankleding van beide zoetwaterbassins is medegefinancierd door de Europese Unie.

De gemeente heeft een opgave om hemelwater uit het vuilwaterriool te houden. Het gescheiden hemelwaterstelsel biedt de kans dit water nuttig in te zetten als er een bassin in de buurt aanwezig is. Bij Maatschap Schippers is dit het geval. 

Zout en zoet
Noord-Beveland wordt overwegend omringd door zoutwater. Voor de zoetwatervoorziening is de landbouw voornamelijk aangewezen op het opvangen van hemelwater. Met name in de winter is er te veel regenval, dat voert het waterschap af en in perioden van aanhoudende droogte is er een tekort. Zoetwaterbassins worden aangelegd om het regenwater te bufferen, zodat het water in natte periode wordt vastgehouden en in de droge tijden, gebruikt kan worden om prille vegetatie te laten groeien. 

Oogsten 
De informatieborden staan bij de ingangen van de erven van de twee landbouwbedrijven. Een bedrijf aan de Palmweg in Wissenkerke en een bedrijf aan de Molenweg in Kamperland. Op de borden staat informatie over de wijze van het ‘oogsten’ van het water door middel van drainagesystemen of uit het hemelwaterstelsel van de gemeente en hoe de landschappelijke inpassing uit de omgevingsvisie van de Provincie Zeeland is toegepast. 

Landschappelijke inpassing
De zoetwaterbassins zijn een onderdeel van de verbetering voor de zoetwaterbeschikbaarheid. Dit heeft invloed op de landschappelijke kwaliteit en de openheid van het landschap. 
De Provincie Zeeland en de gemeente Noord-Beveland moedigen aan om de bassins landschappelijk in te passen. Dit kan bijvoorbeeld door de bassins te camoufleren met beplanting. Ook wordt onderzocht welke effecten de landschappelijk inpassing heeft op de verscheidenheid aan leven (biodiversiteit) en de verschillende functies ervan binnen een landbouwgebied.

Financiering
De agrarische bedrijven hebben de bassins zelf bekostigd. De landschappelijke inpassing met de nodige apparatuur is mede mogelijk gemaakt door samenwerking binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project Aquatuur. Die Vlaams-Zeeuwse samenwerking wordt onder andere gesteund vanuit de Europese Unie, de Provincie Zeeland, de betrokken agrarische bedrijven en de Gemeente Noord-Beveland.

De Gemeente Noord-Beveland en de Provincie Zeeland werken samen aan de pilot aan de hand van de toekomstopgave ‘Landschappelijke inpassing zoetwaterbassins in Zeeland’. De pilot loopt van april 2023 tot juni 2026.

 

 

Wethouder Maas, Burgemeester Meeuwisse en meer bij onthulling bord

.

Logo Interreg VlaNed