Start procedure nieuwbouw van twee kerncentrales

Het Rijk onderzoekt de opening van twee nieuwe kerncentrales. Borssele is een van de locaties die onderzocht zal worden. Van 23 februari 2024 tot en met 4 april 2024 kunt u uw mening geven over de plannen.

Nederland heeft verschillende schone energiebronnen nodig om in 2035 geen CO2 meer uit te stoten bij de opwekking van elektriciteit. Ook kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstelling, naast zon- en windenergie. Het Rijk onderzoekt daarom de opening van twee nieuwe kerncentrales. De locaties die in eerste instantie hiervoor in beeld zijn, naast de in 2022 aangegeven voorkeurslocatie Borssele, ook Maasvlakte I. Op basis van een zorgvuldige procedure zal in 2025 door de ministers een definitief besluit over een locatie worden genomen.

Denk mee over kernenergie in uw regio

Het Rijk vindt het belangrijk dat iedereen kan meedenken over de plannen voor deze nieuwe kerncentrales. Tot en met 4 april ligt het voornemen en voorstel voor participatie ter inzage. Hierin leest u wat het plan inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. Tijdens deze periode kunt u het Rijk laten weten wat u van dit plan vindt. Zo kunt u bijvoorbeeld meedenken over mogelijke locaties voor de nieuwe kerncentrales, en manieren waarop u betrokken wil worden. Het document vindt u op www.overkernenergie.nl.

Vragen?

Meer weten, of vragen? Het Rijk organiseert informatiebijeenkomsten:

  • Maandag 26 februari digitaal op www.overkernenergie.nl van 20:00 – 21:00
  • Dinsdag 5 maart in de Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand van 19:00 tot 21:00 uur
  • Woensdag 6 maart in het Churchill Hotel, Churchilllaan 700, Terneuzen van 19:00 tot 21:00 uur

Aanmelden is niet nodig. 

Tijdens de digitale bijeenkomst kunt u vragen stellen via de ‘chat’. Tijdens deze bijeenkomsten is er een informatiemarkt waar u vragen kunt stellen aan medewerkers van het Rijk. Hier kunt u vrij in- en uitlopen. Ook vindt er een themagesprek plaats over de procedure van de bouw van de kerncentrale. 

Dit gesprek vindt twee keer plaats van:

  • 19:15 tot 19:45 uur en van 
  • 20:00 tot 20:30 uur

Let op: voor het themagesprek zijn maar beperkt plaatsen beschikbaar. Meld u bij de ingang voor de registratie.

Tijdens de fysieke avonden vindt u ook informatie over het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ). 

Op www.overkernenergie.nl/informatieavonden staat meer informatie over de informatiebijeenkomsten.