Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Algemeen

De gemeente Noord-Beveland hecht grote waarde aan haar vrijwil­ligers, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen heeft zij een Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg opgezet.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor familie, vrienden of buren, die door problemen met hun gezondheid hulp nodig hebben. Een mantelzorger zorgt vaak uit liefde en persoonlijke betrokkenheid. Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Een kind blijkt gehandicapt, een vader gaat dementeren, een partner krijgt een chronische ziekte, een vriend krijgt een hersen­bloeding of een buurvrouw wordt slecht ter been. Deze zorg kan u veel voldoening geven, maar is ook niet altijd even gemakkelijk. Vooral wanneer de zorg intensief en langdurig is komt u vaak niet meer aan uzelf toe. Samen kunnen we voorkomen dat u overbelast raakt. Het is belangrijk dat er aandacht is voor u.

Wat is een Steunpunt Mantelzorg?

Het Steunpunt in Noord-Beveland is er voor mantelzorgers uit onze gemeente. Voor diensten van het Steunpunt heeft u geen indicatie nodig en hoeft u (in principe) niet te betalen. Soms wordt er wel een bijdrage gevraagd in de kosten voor cursussen en activiteiten. U kunt ook bij het Steunpunt terecht voor ondersteuning, informatie en advies. Consulenten zijn er om naar uw verhaal te luisteren en waar nodig u te adviseren. Ze zijn op de hoogte van regelingen en voorzienin­gen waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken. Een huisbezoek behoort ook tot de moge­lijkheden. Daarnaast zorgt het Steunpunt ervoor dat mantelzorgers elkaar kun­nen ontmoeten, (contactgroepen en informatiebij­eenkomsten) zodat u erva­ringen kunt uitwisselen.

Vrijwilligerswerk

Naast een zinvolle tijdsbesteding is vrijwil­ligerswerk ook leuk om te doen. U doet goed werk voor anderen en uw beloning is de waar­dering, de contacten of de ervaring die u op doet. Dat is voor ieder­een verschillend. Ook kunt u op veel verschil­lende terreinen aan de slag als vrijwilliger, er is voor iedereen wat wils. Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze samenleving, zonder hen zou het eiland maar minder kleurrijk zijn, daarom zijn ze onmisbaar.

Wat is een Steunpunt Vrijwilligerswerk

Bij het Steunpunt kunnen vrijwilligers en organisaties die vrijwilligers inzetten met al hun vragen terecht. De consulenten van het Steunpunt verzamelen vrijwilligersvacatures en helpen vrijwilligers zo nodig bij hun zoektocht naar het meest geschikte werk. Daarnaast wordt er bemiddeld tussen vraag en aanbod en organiseren zij cur­sussen en trainingen.

U zoekt vrijwilligerswerk?

Het Steunpunt verzamelt vacatures van allerlei organisaties in Noord-Beveland. Ze plaatst deze in de speciale vacaturebank op de gemeentelijke website, zodat u gemakkelijk vanuit huis kunt zoeken. Nadat u een passende vacature hebt gevonden neemt u contact op met de consulent. Uiteraard kunt u zich op voorhand al via het formulier aanmelden als aspirant vrijwilliger.

U zoekt vrijwilligers voor uw organisatie?

Ook organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen bij het Steunpunt terecht. Zo kunt u uw vacature via het formulier aanmelden voor de vacaturebank. Na aanmelding wordt uw vacature opgenomen in het bestand.

Materialenbank

Het Steunpunt beschikt ook over verschillende materialen en dien­sten om het vrijwilligerswerk te ondersteunen. U kunt er bijvoorbeeld een laptop, beamer of geluidinstallatie lenen en tegen een kleine vergoeding laten kopiëren.

Mocht u geen computer tot uw beschikking hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen of een afspraak maken. De consulenten helpen u graag bij het zoeken naar een passende vacature, het opnemen van de vacatures in de vacaturebank, informatie te geven over de materialen­bank of alle andere vragen te beantwoor­den die u heeft.

Openingstijden Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Op werkdagen, behalve op woensdag, kunt u telefonisch contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. Wilt u liever persoonlijk contact, dan kunt u daarvoor een afspraak maken.

Word vrijwilliger

Oproep vrijwilligers