Trouwen

Algemeen

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in de gemeente Noord-Beveland, dan kunt u dat hier regelen.

Voorwaarden huwelijk/geregistreerd partnerschap

 • u en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • u mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • u mag niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer of halfzus.
 • u mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • de melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap moet minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouw- of registratiedatum worden aangegeven.

Melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie (met DigiD en iDEAL)

Wat kost het?

Maandagochtend van 9.00 - 12.00 uur (met uitzondering van feestdagen) gratis.

Maandag tussen 12.00 - 16.00 uur en dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 - 16.00 uur € 400,-

Maandag t/m vrijdag buiten bovengenoemde uren, voor zover de ambtenaar daartoe gelegenheid geeft € 545,-

Zaterdagen tussen 9.00 - 16.00 uur € 645,-

Zaterdagen buiten bovengenoemde uren, en op zondagen, voor zover de ambtenaar daartoe gelegenheid geeft € 845,-

Indien het huwelijk voltrokken wordt buiten het gemeentehuis wordt er € 135,- extra gerekend.

Trouwboekje of partnerschapsboekje € 25,-

Een uit de organisatie afkomstige ambtelijke getuige, per kwartier € 23,-

Aanvullende informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.

 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.

 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Trouwlocaties gemeente Noord-Beveland

De gemeente heeft als vaste trouwlocatie de raadzaal in het gemeentehuis in Wissenkerke.

U kunt er ook voor kiezen op een andere locatie te trouwen, bijvoorbeeld:

Als u een trouwlocatie vooraf wilt bezichtigen, maak dan eerst een afspraak via de locatie zelf om te voorkomen dat u voor niets komt.

Trouwambtenaren gemeente Noord-Beveland

Wilt u weten wie de trouwambtenaren zijn in de gemeente Noord-Beveland? Kijk dan bij ambtenaren burgerlijke stand.

Reserveren

U kunt uw gewenste huwelijksdatum en -locatie reserveren via de afdeling Dienstverlening van de gemeente of online.