Update herontwikkeling Roompot Beach Resort

Sinds 2019 is de gemeente Noord-Beveland in gesprek met Roompot over de herontwikkeling van Roompot Beach Resort in Kamperland. De gemeente heeft besloten in principe mee te werken aan het uitwerken van een plan, omdat het duidelijk is dat een kwaliteitsslag van het park wenselijk en noodzakelijk is. Het aantal eenheden wordt in bedden vastgelegd in het bestemmingsplan en alle jaarplaatshouders krijgen een nieuwe plek. 

Veel teweeggebracht

De totstandkoming van dit plan heeft veel teweeggebracht binnen de gemeente Noord-Beveland. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan leidde tot een grote hoeveelheid zienswijzen. Die worden door een onafhankelijk bureau beoordeeld. Dit bureau voert ook een extra controle uit op het plan. Ook ontging het de media niet dat, juist op het eiland waar Roompot haar oorsprong vond, het gevoel overheerst dat het alleen maar drukker wordt. En een petitie tegen de ongeremde groei van toerisme werd ruim 5000 keer ondertekend, waarvan 2000 keer door eilandbewoners. We hebben besloten het aantal bedden planologisch te willen borgen zodat het aantal gelijk blijft aan het huidige.

Besluitvorming uitgesteld

Het beoordelen van de ingediende zienswijzen, de extra controle en de vertaling daarvan naar het ontwerpbestemmingsplan hebben ervoor gezorgd dat de besluitvorming werd uitgesteld. Daarnaast heeft de provincie enkele vragen gesteld. Een externe deskundige zal een onafhankelijke juridische toets doen of het vast te stellen bestemmingsplan in overeenstemming is met de (provinciale) Omgevingsverordening Zeeland. De uitkomst van het advies wachten we af voordat we overgaan tot vaststelling. De besluitvorming laat hierdoor nog even op zich wachten. 

Als overheid werken we vanuit dezelfde kaders. We verkiezen zorgvuldigheid boven snelheid. Zodra dit onderzoek is afgerond kunnen we meer communiceren over de uitkomst.