Weinig zwerfafval op Noord-Beveland

In augustus dit jaar is er een schouwing uitgevoerd voor zwerfafval door de Afvalspiegel. De gemeente blijkt erg schoon. De beoordeling was een rapportcijfer van gemiddeld een 9,8.

Onder zwerfafval wordt verstaan: rondzwervende rommel op straat, in het groen en in het water, zoals papier, blikjes, verpakkingsmateriaal, plastic flessen, glas(scherven) en bijvoorbeeld doppen. Het gemiddelde rapportcijfer is opgebouwd uit de beoordeling van winkelcentra 9,8, woonwijken 9,5 en buitengebied 10. Er zijn geen locaties als vuil of zeer vuil beoordeeld; in totaal zijn 49 meetlocaties beoordeeld. Wethouder Van der Maas: ‘Dit is een prachtig resultaat, het laat zien dat we als gemeenschap samenwerken en actief betrokken zijn bij het behoud van ons leefmilieu. Een compliment dus aan alle inwoners!’