Bedragen initiatiefsubsidies zijn verhoogd

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2024 besloten de bedragen voor initiatiefsubsidies voor jaarlijkse traditie- en gedenkdagen te verhogen met 20%. Het betreft de subsidies volgens artikel 12 van de Nadere Regels Subsidium. Deze subsidies kunnen jaarlijks worden aangevraagd door Oranjeverenigingen, dorpsraden, ondernemersverenigingen en andere plaatselijke instellingen. Op de gemeentelijke website vindt u het aanvraagformulier. 

Artikel 12 van de Nadere Regels Subsidium is vanaf 2024 als volgt:

Artikel 12 Subsidiegerechtigden en grondslagen

Aan een aanvrager genoemd in dit artikel, kan eenmaal per kalenderjaar een subsidie worden verstrekt:

1. Oranjeverenigingen kunnen aanspraak maken op een subsidie van ten hoogste € 545,- voor het organiseren van Koningsdag activiteiten. Het aantal gesubsidieerde instellingen voor de organisatie van Koningsdag, is gelimiteerd op één instelling per kern.

2. Een Sinterklaascomité kan aanspraak maken op een subsidie van ten hoogste € 275,- Het aantal gesubsidieerde instellingen voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas, is gelimiteerd op één instelling per kern.

3. Een 4 mei instelling die activiteiten organiseert met betrekking tot dodenherdenking, kan aanspraak maken op een subsidie van ten hoogste € 275,-. Het aantal gesubsidieerde instellingen voor de organisatie van de dodenherdenking is gelimiteerd op één instelling per kern.

4. Buurtverenigingen kunnen aanspraak maken op een subsidie van ten hoogste € 210,- voor het organiseren van activiteiten in de eigen buurt, met het doel de sociale cohesie te bevorderen.

5. Organisaties die de functie van dorpsraad vervullen c.q. uitvoeren, kunnen aanspraak maken op een bedrag van ten hoogste € 2.000,-. Het aantal dorpsraden dat aanspraak kan maken is gelimiteerd op één per dorpskern.

6. Ondernemersverenigingen kunnen aanspraak maken op een subsidie van ten hoogste € 2.160,- voor het organiseren van haven-, folklore- en Veerse Meer Dagen:

a. De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de uitgaven. 

b. Per dorpskern kan aan één ondernemersvereniging eenmaal per kalenderjaar een subsidie worden verstrekt.

 

Het aanvraagformulier 2024 vindt u op onze website: www.noord-beveland.nl/subsidie-voor-zorg-welzijn-cultuur-kunst.

 

Eerder werd bij sommige lokale subsidies een korting van 10% toegepast. Die korting vervalt vanaf 1 januari 2024. Als u in het verleden deze korting heeft ontvangen, dan heeft u dit gelezen in de brief van de gemeente.