Molenweg Colijnsplaat

Bureau SpaceValue en gemeente Noord-Beveland staan in de startblokken om met u aan de slag te gaan om na te denken over de ontwikkeling van het gebied tussen Colijnsplaat en de Molenweg. Wij nodigen u graag uit om samen met ons mee te denken over hoe dit gebied bij Colijnsplaat eruit zou kunnen komen te zien. In het bijzonder willen wij met u in gesprek komen over hoe het perceel dat in eigendom is van de gemeente kan worden ontwikkeld voor woningbouw.

In de komende maanden gaat bureau SpaceValue een visie/gebiedsagenda (stap 1) maken voor dit gebied en een verkavelingsplan voor het perceel dat in eigendom van de gemeente is (stap 2). Bij het tot stand komen van de plannen willen wij uw mening op verschillende manieren betrekken.

Molenweg Colijnsplaat

Informatiebijeenkomst 20 juni 2023

Op 20 juni 2023 heeft een eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden in dorpshuis de Brug in Colijnsplaat.

De presentatie van deze avond is hieronder te raadplegen. Zo kunnen ook inwoners die op deze avond niet aanwezig zijn geweest, kennisnemen van de plannen.  

Waar werken we naartoe?

De resultaten/input van de informatieavond van 20 juni 2023 worden verwerkt in een document/oogstboek. Dit document/oogstboek komt hieronder op deze pagina te staan.

SpaceValue verwerkt alle resultaten en input in een conceptgebiedsagenda. Ook deze komt op de website te staan. Zodra de conceptgebiedsagenda online staat wordt u daar via het Gele Krantje op geattendeerd.

U krijgt vervolgens 4 weken de tijd om te reageren op deze conceptgebiedsagenda. U kunt reageren door een mail te sturen naar: molenwegcolijnsplaat@noord-beveland.nl . 

Vervolgens wordt deze gebiedsagenda toegezonden aan college en Raad.

Het proces voor de komende maanden staat hieronder schematisch weergegeven.

Schema Molenweg Colijnsplaat