Woningbouwontwikkeling Molenweg, Colijnsplaat

Op 30 mei 2024 gaf de gemeenteraad groen licht voor het masterplan voor de woningbouwontwikkeling aan de Molenweg in Colijnsplaat.

Hoe verder?

Met het masterplan als basis wordt nu gewerkt aan de uitvoering van de plannen. Diverse onderzoeken worden uitgevoerd en er wordt een planologische procedure opgestart. De woningbouwontwikkeling aan de Molenweg is een gefaseerde ontwikkeling die parallel aan de W.J. Klein Wassinkstraat start. In fase I zal er direct ruimte zijn voor verschillende woningtypes. Ook het CPO-project krijgt in deze fase een plek. 

Meer informatie over collectief particulier opdrachtgeverschap en het CPO-project leest u op www.cpoz.nl

Meedenken over straatnamen voor de nieuwe woonwijk?

Inwoners van Colijnsplaat mogen meedenken over de nieuwe straatnamen. Houd hiervoor https://denkmee.noord-beveland.nl/nl-NL/ in de gaten.

Lees hieronder meer hoe het masterplan voor de nieuwe woonwijk tot stand gekomen is.

Het oogstboek

Het bureau Spacevalue is gestart met een gebiedsanalyse. Hiervoor zijn interviews gehouden met direct betrokkenen van het gebied en zijn de belangrijkste kenmerken, kansen en belemmeringen in kaart gebracht. Er is gesproken met de ondernemersvereniging, dorpsraad, volkstuinvereniging, Kibeo kinderopvang, OBS het Stelleplankier, Staatsbosbeheer, Cleijenborch, Waterschap Scheldestromen en Beveland Wonen.

Op 20 juni 2023 is een eerste bijeenkomst georganiseerd in het dorpshuis van Colijnsplaat. Deze bijeenkomst werd druk bezocht door de inwoners en betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd en kon er gereageerd worden op het plan. Daarnaast was er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Na afloop van de presentatie, werden de aanwezigen uitgenodigd om te reageren op de volgende vragen:

  1. Wat waardeert u aan Colijnsplaat?
  2. Met welke knelpunten moet rekening worden gehouden?
  3. Welke kansen voor het dorp ziet u met deze nieuwe ontwikkeling?

De resultaten van de gesprekken met direct betrokkenen en organisaties, en de resultaten en presentatie van de informatiebijeenkomst, zijn gebundeld in een zogenoemd 'oogstboek'. De naam verwijst naar de verzamelde informatie uit de eerste bijeenkomst.

De gebiedsagenda

Op 7 februari 2024 bezocht Spacevalue voor de tweede keer Colijnsplaat. In de tussentijd heeft het bureau hard gewerkt aan het vertalen van het oogstboek naar een gebiedsagenda en verkavelingsopzet. Bij deze bijeenkomst waren ruim 70 inwoners en belanghebbenden aanwezig. Na een terugblik op de opdracht werd iedereen bijgepraat over de resultaten van de gesprekken en hoe deze zijn vertaald. Met het oogstboek als startpunt is een gebiedsagenda opgesteld. Dit is een overzicht van de kansen, opgaven en belemmeringen voor woningbouwontwikkeling.

Het masterplan

Na de gebiedsagenda is een verkavelingsopzet gemaakt. Dat is een schets van de belangrijkste onderdelen waarin de verschillende woningtypes worden ingevoegd. De basis van de schets is de openbare ruimte waarin het groen wordt ingedeeld, daarna wordt bepaald waar er ruimte is voor woningbouw. Met de afbeelding krijgt u een indruk van de verkavelingsopzet. Tijdens de tweede bijeenkomst hebben veel aanwezigen meegekeken met een maquette van het gebied en meegedacht over de plaats van de gewenste woningtypes in de verkavelingsopzet.

Met de tips en idee├źn die hieruit naar voor kwamen, heeft bureau Spacevalue een masterplan opgesteld. In mei is dit masterplan in de gemeenteraad vastgesteld.

Gebiedsagenda

Verkavelingsplan